1% tworzy lepsze jutro!

Opublikowano: aktualności
Tags:

% tworzy lepsze jutro!

„Ratując jedno zwierzę nie zmienimy świata, ale dla tego zwierzęcia zmieni się cały świat!”

  • • Głównym celem Fundacji Pegasus jest bezpośrednia opieka nad zwierzętami krzywdzonymi, porzuconymi, zapomnianymi. Pragniemy zapewnić im bezpieczny dom, przystań w której odnajdą spokój i szczęście.
  • • Chcielibyśmy rozwinąć naszą działalność tworząc Edukacyjne Centrum Pomocy Zwierzętom. Częściowo już realizujemy ten cel w dzierżawionych ośrodkach. Niestety, nie posiadamy jeszcze własnego terenu, który dałby nam możliwość w pełni „rozwinąć skrzydła”. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy darczyńców z czasem uda nam się zgromadzić niezbędne środki.
  • • Fundacja Pegasus, oprócz bezpośredniego ratowania życia zwierząt prowadzi edukację społeczną. Jest to szansa na przyszłość, budowanie w ludziach ducha pomocy innym. To tworzenie lepszego jutra.
  • • Uczestnicząc w licznych konsultacjach społecznych dotyczących prawodawstwa związanego z ochroną zwierząt dążymy do zlikwidowania bezdomności zwierząt poprzez zmiany w Ustawie o Ochronie Zwierząt.
  • • Lobbujemy za wprowadzeniem identyfikacji zwierząt domowych (czipowanie) i dofinansowywaniem kastracji.
  • • Naszym marzeniem jest wykreślenie koni z listy zwierząt rzeźnych.

Inografika Fundacja Pegasus

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options